Handelsbetingelser

Her kan du læse handelsbetingelserne for pling.dk

Når du køber et abonnement på pling.dk, accepterer du disse betingelser. Du bør læse dem grundigt igennem, før du køber. Vi anbefaler, at du gemmer en kopi til fremtidig reference.


1. OM OS
Abonnementet tilbydes af pling.dk, en del af Aller Media A/S, Havneholmen 33, 1561 København V, Danmark med firmaregistreringsnummer (CVR) 43325612.

 

2. FORUDSÆTNINGER FOR ADGANG TIL TJENESTEN
For at kunne benytte tjenesten skal du som minimum være fyldt 18 år, og have adgang til en tablet eller smartphone, der er kompatibel med pling.dk’s app og hvorfra der findes internetadgang. Den af pling.dk opkrævede pris omfatter alene brug af tjenesten og omfatter ingen andre udgifter du måtte blive påført ved brug af tjenesten, herunder eksempelvis udgifter til internetforbrug.

 

3. PRISER
3.1. Når du køber et abonnement, vil prisen fremgå tydeligt under bestillingsprocessen. Du accepterer at betale den pris, der er angivet på bestillingstidspunktet. Du accepterer at blive faktureret med måneds frekvens gældende fra bestillingstidspunktet. Eventuelle rabatter angives på bestillingstidspunktet. Rabatter kan ikke anvendes med tilbagevirkende kraft.
3.2. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og afgifter når som helst. Vi vil give dig 14 dages forudgående varsel, hvis den faste pris på abonnementet ændrer sig i forhold til det, der var angivet på bestillingstidspunktet. Prisændringer vil træde i kraft fra og med din næste faktureringsdato efter varselsperioden. Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit abonnement til den reviderede pris, skal du opsige dit abonnement mindst fem dage før den næste faktureringsdato. Se afsnit 7.
3.3. Alle priser er inklusive moms.
3.4 Som printabonnent på et eller flere af Allers magasiner får du Pling til en reduceret pris (49 kr./md.). Prisen er gældende i den periode, du abonnerer på et eller flere af Allers magasiner. Hvis printabonnementet opsiges, vil vi opkræve Pling-abonnementet til normalprisen på 99 kr./md. fremadrettet.

 

4. BETALING
4.1. Dine betalingsoplysninger overføres sikkert via SSL-kryptering og lagres til gentagne abonnementsbetalinger og andre fremtidige køb via vores PCI-certificerede betalingsudbyder DIBS.
4.2. Aller Media A/S forbeholder sig retten til at annullere dit abonnement såfremt Aller Media ikke modtager korrekt betaling i henhold til punkt 3.1.
4.3 Abonnementet fornyes automatisk med den i nærværende betingelsers afsnit 3.1 anførte faktureringsfrekvens, medmindre du opsiger i henhold til vores opsigelsespolitik (se afsnit 6).
4.4. Når du har oprettet dit abonnement, modtager du en ordrebekræftelse på e-mail. Og du kan til hver en tid finde faktura for gennemførte betalinger/ løbende træk på dit betalingskort, samt andre oplysninger om dit abonnement på www.pling.dk/betalingsoversigt
4.5. Det er dit eget ansvar at opgive gyldige betalingsoplysninger og sikre, at de opdateres løbende, såfremt det er nødvendigt. Vi vil inden længe levere onlinefunktionalitet til administration af dine betalingsoplysninger, men indtil da skal du selv annullere dit aktive medlemskab og oprette et nyt for at ændre dine betalingsoplysninger.


5. FORTRYDELSESPERIODE
5.1. Det købte abonnement består udelukkende af digitalt indhold som ikke leveres på et fysisk medium, og du accepterer således at du fraskriver dig dine 14 dages fortrydelsesret ved køb af abonnementet.

 

6. OPSIGELSE
6.1. Du kan når som helst opsige dit abonnement på www.pling.dk. Ved opsigelse af dit abonnement vil du modtage en e-mail som bekræfter opsigelsen.
6.2. Abonnementet refunderes ikke. Når du opsiger abonnementet, annullerer du kun fremtidige betalinger i forbindelse med dit medlemskab. Hvis annulleringen skal træde i kraft i slutningen af din aktive faktureringsperiode, skal du annullere mindst fem dage før denne periodes afslutning. Dit abonnement vil forblive aktivt indtil afslutningen på din nuværende faktureringsperiode.
6.3 Gaveabonnementer ophører automatisk ved udløbet af den aftalte periode.


7. RETTIGHEDER
Indholdet i tjenesten tilhører pling.dk og er beskyttet i henhold til dansk lovgivning. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og kan retsforfølges af Aller Media A/S. Du accepterer, at tjenestens indhold kun er til din egen personlige brug, samt at du ingen rettigheder har til kommercielt brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, offentlig tilgængeliggørelse, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Du forstår og anerkender, at rettighedshaver til tjenestens indhold kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser - direkte overfor dig.

8. PLINGS RETTIGHEDER
Pling.dk giver ingen garanti for, at tjenesten altid er fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der opstår forstyrrelser eller afbrydelser i brugen af tjenesten, har pling.dk lov at forsøge at løse problemet uden at dette skal anses for at være brud på aftalen med dig. Pling.dk har endvidere ret til, i rimeligt omfang, at lukke tjenesten midlertidigt i tilfælde af opdatering af tjenesten.


9. ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE
Pling.dk forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre indholdet og udbuddet af tjenesten. Det accepteres af dig, at mindre tekniske problemer og kortere perioder med manglende adgang til tjenesten kan forekommer. Tjenesten vil løbende blive forbedret og vedligeholdt, hvorfor du må forvente løbende opdateringer. Det anbefales, at du altid bruger den senest opdaterede version af tjenesten for at sikre optimal udnyttelse af tjenesten. Pling.dk kan suverænt vælge de platforme og devices, tjenesten bliver udbudt på, ligesom pling.dk frit kan indstille leverancer og understøttelse af specifikke håndsæt/devices, som tidligere kan have været understøttet af pling.dk.

Købelovens regler finder anvendelse for aftaleforholdet. 


10. LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver form for tvist eller uoverensstemmelse som måtte udspringe af, eller i forbindelse med nærværende betingelser, er at betragte som værende underlagt de danske domstoles jurisdiktion, og skal afgøres under anvendelse af dansk lovgivning.

 

11. KONTAKT PLING.DK
Du kan kontakte Kundeservice på mail pling@aller.com eller kontakte os telefonisk på telefonnummer 72 34 20 81. Telefontid: Man - Tors 09:00 - 15:00 og Fre 09:00 - 14:30.

 

12. KLAGE
Som forbruger kan du indbringe en klage over Aller Media A/S til Center for Klageløsning. Du kan oprette en klagesag via Nævnenes Hus.

Kontaktoplysninger Nævnenes Hus:

Adresse: Toldboden 2, 8800 Viborg, 
Hjemmeside: https://naevneneshus.dk/

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 

Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: pling@aller.dk.